font: Colombia soy yo

2018

Acaba el cessament bilateral al foc entre el govern i l’ELN sense acord sobre la seva renovació. L’Equador es retira com a país garant i les converses es traslladen a Cuba.

Al maig, se celebren les eleccions presidencials i Iván Duque Márquez és elegit com a nou president de Colòmbia.

Mobilitzacions estudiantils multitudinàries per exigir majors recursos estatals a l’educació superior pública.

Colòmbia va ser acceptada com a membre ple de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE).

Augmenten de manera alarmant les violacions de drets humans contra líders socials i persones defensores a Colòmbia.

Jornades

Les dones, protagonistes de la pau

La implementació de l’Acord de Pau amb enfocament de gènere va ser el tema central de les XVI Jornades, en les quals van participar dones lideresses, defensores de drets humans de l’àmbit polític, jurídic i acadèmic, periodistes i diversos col·lectius feministes de Colòmbia. Ponents i assistents van reflexionar sobre la justícia transicional des de la perspectiva feminista, així com sobre els reptes per a la construcció d’una pau que inclogui també les dones del territori.

publicacions

Com protegim les persones que defensen els drets humans

L'informe “Com protegim qui defensa els drets humans a Colòmbia. Aportacions de veus expertes en el marc de la implementació de l’Acord de Pau” va ser publicat per la Taula i la plataforma europea OIDHACO. El document, presentat a la ciutat de Bogotà al juliol, analitzava la situació de les persones defensores després de la signatura de l’Acord de Pau, en un esdeveniment que va comptar amb la participació del Relator Especial de l’ONU sobre la situació de les persones defensores de drets humans.

publicacions

Colòmbia a examen a les Nacions Unides

Aquell any també es va dur a terme la presentació de l’“Informe sobre la situació de drets humans a Colòmbia 2013-2017. Plataformes i organitzacions internacionals. Informe per a l’Examen Periòdic Universal Colòmbia”, en el marc del Consell de Drets Humans de l’ONU. Dies previs a la seva publicació, dues reconegudes defensores del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos i l’organització Fuerza de Mujeres Wayuu van participar en una gira d’incidència a Europa i Catalunya, amb l’objectiu d’exposar el grau de compliment de l’Acord de Pau per part de l’Estat colombià. L’informe, coordinat per OIDHACO i amb el suport de la Taula, va ser elaborat per un total de 48 organitzacions internacionals.

pronunciaments
públics

Governs locals fan costat a les persones defensores dels drets humans

Entre els mesos de març i setembre, i davant l’augment alarmant d’assassinats i agressions contra líders socials, vint ajuntaments i consells comarcals de Catalunya van aprovar diverses mocions municipals i declaracions institucionals de suport a les persones defensores de drets humans a Colòmbia.