font: Revista Semana

2002

Al gener, es dona per acabat el procés de negociacions que avançava el govern del president Andrés Pastrana amb les guerrilles de les FARC-EP. En aquell moment, el paramilitarisme s’havia consolidat al llarg del territori nacional i havia aguditzat les accions violentes en contra de la població civil.

Les FARC-EP inicien una campanya de segrest selectiu de personalitats polítiques amb la finalitat d’intercanviar presos amb l’Estat colombià. Al febrer, són segrestades la candidata presidencial Íngrid Betancourt i la seva candidata a la vicepresidència, Clara Rojas. A l’abril, les FARC-EP segresten dotze diputats de l’Assemblea Departamental del Valle del Cauca, el governador d’Antioquia Guillermo Gaviria i el seu assessor de pau.

Al maig, es duen a terme les eleccions presidencials i Álvaro Uribe Vélez es converteix en president de Colòmbia.

Incidència
social i política

Fundació de la Taula Catalana per la Pau i els drets humans a Colòmbia

Colòmbia, el 2002, era un país conegut a escala internacional pel narcotràfic i els efectes negatius de la guerra i molt poc reconegut per la capacitat propositiva, organitzativa i creativa de la seva societat civil. Per això, era necessari visibilitzar aquesta riquesa d’experiències i, sobretot, les oportunitats de contribuir, des de Catalunya, a la construcció de la pau i el respecte als drets humans.

Tono Albareda i Kristian Herbolzheimer són dos dels fundadors de la Taula que expliquen el camí que es va iniciar ja fa vint anys per construir una xarxa de solidaritat i un espai de trobada, de visibilització i de compromís amb la societat colombiana, la pau, els drets humans i el rebuig a la violència. A aquest projecte es van incorporar després diferents actors socials, institucionals i acadèmics, amb agendes polítiques diverses, que es van posar d’acord per a tractar de posicionar Colòmbia a l’agenda política, social i mediàtica de Catalunya.

Una vegada acordat l’objectiu, es van planificar una sèrie d’activitats que marcarien l’esdevenir de la Taula: una agenda d’incidència política, la creació d’un programa de beques per a organitzacions socials colombianes i la realització d’unes jornades anuals sobre Colòmbia, marcades per la conjuntura política del moment quant al seu contingut temàtic.