Són vint anys de treball per la pau i els drets humans a Colòmbia.

Aquí trobaràs algunes de les actuacions destacades any rere any — exposicions, jornades, pronunciaments públics i accions d’incidència —, així com un breu resum del context social i polític colombià.